Zaplanjska parohija

Parohija Zaplanjska odnosno crkvena opština Zaplanjska, parohija je Srpske pravoslavne crkve. Pripada eparhiji Niškoj, Arhijerejskom namesništvu prvom Niškom. Administrativno, prostire se na tri opštine, najvećim delom na opštini Gadžin Han, opštini Bela Palanka i opštini Vlasotince.

Parohija Zaplanjska nastaje 2015 god, spajanjem Velikokrčimirske, Gornjodušničke i Gornjobarbeške parohije.

U oblast parohije spadaju 36 sela: Novo selo, Donji Barbeš, Gornji Barbeš, Vilandrica, Gornje Vlase, Grkinja, Gadžin Han, Jagličje, Čagrovac, Duga Poljana, Miljkovac, Ćelije, Koprivnica, Marina Kutina, Krastavče, Donji Dušnik, Gare, Gornji Dušnik, Sopotnica, Kaletinac, Donje Dragovlje, Ovsinjinac, Gornje Dragovlje, Mali Vrtop, Veliki Vrtop, Šebet, Semče, Mali Krčimir, Veliki Krčimir, Štrbovac, Ličje, Ravna Dubrava, Komarica, Donji Prisjan, Gornji Prisjan, Gunjetina.

Ukupno ima 13 hramova:

- G. Barbeš - sv. Georgiju.

- Grkinja - Uspenju Presv. Bogorodice.

- Marina Kutina - sv. Petka.

- Krastavče - sv. Georgiju-

- G. Dušnik - sv. Nikoli.

- D. Dragovlje - sv. Luka.

- G. Dragovlje - sv. Toma.

- V. Vrtop - Uspenju Presv. Bogorodice.

- Ćelije - sv. Trojici i sv. Arh. Mihailu. Saznaj više.

- Jagličje - sv Prorok Ilija.

- Veliki Krčimir - 2 hrama Vaznesenju Gospodnjem.

- Sopotnica - sv. Georgija u izgradnji,

- Seličevica - sv. Ilije.

Sedište parohije je u Marinoj Kutini pri hramu Svete Petke.

Od 01.02.2020. na parohiji služi jerej Dušan Janković.